کروناویروس

۰۲اردیبهشت
صنعت ICT و پرداخت، ضامن پایداری زمین پاک

صنعت ICT و پرداخت، ضامن پایداری زمین پاک

روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه به احترام زمینی پاک نامگذاری شده است؛ زمینی که این روزها شاید شادمان تر باشد از ویروسی ناخوانده که سبب شده تا آدمیان بیش از پیش به احترام او برخیزند و کمی بیشتر قدرش را بدانند.